tumblr site counter
Kredyty gotówkowe dla firm online - kalkulator, ranking, porównania

Wśród rodzajów pomocy finansowych udzielanych przedsiębiorcom wyróżnia się:

w zależności od założeń banków, kredyty na start mogą zostać przyznane nowo otwartym firmom, ale również tym posiadającym przynajmniej 6-miesięczny staż. Wymagania związane ze stażem mają upewnić kredytodawcę, że interes prowadzony przez przedsiębiorcę jest trafny i będzie on w stanie spłacić zobowiązanie;

Zalety takiego rozwiązania to:
- dość niskie oprocentowanie (zależne od stażu działania firmy);
- długi okres kredytowy, sięgający niekiedy 10 lat;
- wysokie maksymalne wartości kredytu przyznawane w szybkim czasie (zależne zarówno od stażu firmy, jak i od zabezpieczenia zobowiązania);
- najczęściej nie wymagane są zabezpieczenia oraz poręczenia innych osób, jednak tylko w przypadku niższych kwot kredytów. Kiedy wartość zobowiązania jest wysoka, najczęściej banki wymagają zabezpieczenia w formie hipoteki, ale dopuszczają również poręczenie bądź zabezpieczenie posiadanych środków trwałych;
- wymagane posiadanie pozytywnej historii kredytowej w BIK. Nie dotyczy ona jedynie działalności gospodarczej, ale znaczenie ma również historia kredytowa właściciela firmy;
- dowolny cel przeznaczenia funduszy. Środki uzyskane z kredytu przeznaczone mogą zostać na realizację bieżącej działalności firmy;
- możliwość załatwienia formalności online;
- dodatkową zaletą może okazać się swobodny harmonogram spłat. Związane jest to z brakiem konieczności ustalania konkretnego terminu spłacania rat. Jest to jednak możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca posiada rachunek bankowy w oddziale, w którym zwraca się o pomoc finansową. W takim przypadku każdy wpływ na konto zalicza się na poczet spłaty kredytu. Taka możliwość występuje jednak tylko w kilku bankach;
- naliczane odsetki można zaliczyć na poczet kosztów związanych z działalnością;
- tą formę zobowiązania mogą dostać zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak i przedsiębiorcy funkcjonujący w spółkach czy całe spółki;
- możliwość wyboru rat równych bądź malejących, jak i oprocentowania stałego bądź zmiennego;
możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeniowych m.in. na życie czy od utraty zdrowia.

Wymagane dokumenty:
zaświadczenia o niezaleganiu z bieżącymi płatnościami, biznesplan oraz wstępne szacunki dotyczące oczekiwanych zysków z prowadzonej działalności. Innymi dokumentami będą również dowód osobisty, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON;

- celem uzyskanych środków ma być bieżąca realizacja założeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, określonych w biznesplanie. Pieniądze mogą zostać przeznaczone przez przedsiębiorcę na zakup potrzebnych narzędzi czy maszyn, bez których firma nie będzie w stanie optymalnie funkcjonować. Za środki pieniężne można także nabyć bądź zmodernizować posiadaną już nieruchomość, która będzie służyła przedsiębiorstwu. Innym celem może być również zakup akcji czy papierów wartościowych, które mogą okazać się korzystne dla przedsiębiorcy i jego działalności;
- aby uzyskać kredyt inwestycyjny należy odpowiednio udokumentować stabilność materialną firmy oraz jej efektywność ekonomiczną. Przedsiębiorca musi odnaleźć odpowiednie argumenty, które przekonają pracowników banku, do tego że prowadzenie firmy jest słuszne, a zyski widoczne;
- ten rodzaj pomocy finansowej, oprócz złotówek można zaciągnąć również w walucie zagranicznej, w tym euro, dolar, funt czy frank. Korzystnie na zaciągnięciu kredytu w obcej walucie mogą wyjść przedsiębiorcy, którzy posiadają konto walutowe;
- kredyt przyznawany w większości przypadków na długi okres, nawet do 15-20 lat;
- wymagany wkład własny;
- zabezpieczeniem zobowiązania może być przeniesienie własności, hipoteka nieruchomości bądź weksel in blanco;
- uzyskanie zobowiązania wiąże się z koniecznością przedstawienia celu przeznaczenia. Co więcej, w umowie może zostać zaznaczone, że bank ma prawo do skontrolowania czy środki pieniężne zostały właściwie wykorzystane.

- celem są koszty ponoszone z bieżącą działalnością firmy, czyli jej finansowanie. Do kosztów tych zaliczyć można wszelkiego rodzaju opłaty, w tym rachunki, składki ZUS czy opłacanie dostawców. Celem jaki mają spełniać uzyskane środki, jest również poprawa płynności finansowej firmy;
- zaliczany do krótkoterminowej formy pomocy finansowej, spłacanej w czasie 12 m-cy, choć występują również dłuższe okresy spłat;
- kiedy zaciągnięte środki okażą się niewystarczające, istnieje możliwość odnowienia kredytu;
- kwoty zobowiązania z reguły nie są wysokie, dlatego też w większości przypadków nie jest wymagane zabezpieczenie. Jeżeli jednak bank go wymaga, to może to być forma weksla in blanco, czy pełnomocnictwo dostępu do środków na rachunku bankowym przedsiębiorcy;
- możliwość zwrócenia się o udzielenie kredytu w walucie zagranicznej;
- wysokość przyznanych środków zależy od wysokości dotychczasowych zysków przedsiębiorstwa;
- różnorodne oprocentowanie w poszczególnych ofertach, ustalane indywidualnie na podstawie aktualnych stawek rynkowych;
- wymagane dokumenty głównie związane są z prowadzoną działalnością. Zaliczyć do nich należy wpis do ewidencji gospodarczej, dokumenty potwierdzające opłacanie wymaganych składek, a także potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON. Ważne jest również udokumentowanie dochodów za ostatni rok.

- cel może być dowolny. Przedsiębiorca za uzyskane środki może kupić lub zmodernizować posiadane nieruchomości, jednak może wykorzystać uzyskane z pomocy środki pieniężne również na sprawy związane z bieżącą działalnością firmy;
- istotne znaczenie w tego rodzaju zobowiązaniu odgrywa zabezpieczenie, jakim jest hipoteka. Hipoteka nie musi zostać nałożona na zakupywaną nieruchomość za środki z kredytu. Objęta hipoteką może być każda nieruchomość należąca do przedsiębiorcy, a czasami nawet jej właścicielem mogą być bliscy kredytobiorcy;
- w przypadku kredytu hipotecznego wymagane są trzy rodzaje dokumentów. Związane są one z potwierdzeniem tożsamości kredytobiorcy, potwierdzeniem dochodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności, a także dokumenty związane z nieruchomością, która ma zostać objęta hipoteką;
- zazwyczaj wymagany wkład własny, w określonej przez bank wysokości;
- udzielany również w zagranicznych walutach: dolar amerykański, funt brytyjski, frank szwajcarski, euro;
- w związku z zabezpieczeniem w formie hipoteki, oprocentowanie kredytu jest wyjątkowo korzystne dla kredytobiorcy;
- okres na jaki przyznawane są kredyty hipoteczne dla firm to maksymalnie 15 lat.

- związany z możliwością robienia debetu na firmowym rachunku bankowym;
- wysokość debetu zależna jest od rzeczywistych obrotów firmy, a dokładniej od wysokości regularnych wpływów na konto;
- wymogiem koniecznym do spełnienia jest posiadanie rachunku bankowego;
- każdy wpływ na konto zmniejsza wysokość aktualnego zadłużenia;
- oprocentowanie naliczane jest do aktualnego stanu zadłużenia i jego wysokość wynosi od 5 do 10%;
- okres na jaki przyznawany jest tego rodzaju kredyt to maksymalnie rok.

- podobnie jak w przypadku kredytu w rachunku bieżącym wiąże się z debetem na rachunku;
- różnicą jest to, że rachunek bankowy musi być otwarty specjalnie dla uzyskania tego rodzaju pomocy finansowej. Konto firmowe nie wchodzi w tym przypadku „w grę”.

Etapy jakie musi pokonać przedsiębiorca, by uzyskać finansowanie dla swojej firmy.

 1. Porównanie dostępnych ofert[+]

  Zapoznać się z dostępnymi ofertami można za pomocą rankingów, porównywarek, internetowych narzędzi tzw. kalkulatorów rat oraz na podstawie opinii klientów. Bardziej szczegółowe zapoznanie może nastąpić za pośrednictwem stron internetowych banku.

 2. Wybranie najbardziej optymalnej oferty[+]

  Wybór powinien zależeć od proponowanego przez bank oprocentowania, dodatkowych opłat, możliwości finansowych kredytobiorcy, okresu kredytowego i innych czynników, zależnych od indywidualnych oczekiwań klienta.

 3. Złożenie wniosku[+]

  Wypełnić formularz można w Internecie, za pomocą Infolinii, ale również podczas wizyty w oddziale bankowym.

 4. Kontakt z doradcą bankowym[+]

  Rozmowa z konsultantem bankowym służyć ma szczególnie omówieniu wszelkich warunków dotyczących zawieranej umowy kredytowej. W tym przede wszystkim wysokości wszystkich opłat kredytowych, wysokości pożyczanej kwoty, a także terminu jej spłaty. Kwota jaką będzie można przyznać kredytobiorcy zależna jest od zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Dlatego też, jednym z elementów spotkania z pracownikiem banku będzie ustalenie tej zdolności. Doradca finansowy przygotowuje również listę dokumentów, jakie przygotować musi klient, żeby dostał pomoc finansową.

 5. Decyzja kredytowa[+]

  Pozytywna decyzja kredytowa daje możliwość podpisania przez strony umowy. Istnieją również inne warianty. W przypadku, gdy kredytobiorca dostanie odpowiedź pozytywną lub negatywną, ale z warunkami, będzie musiał je spełnić, by otrzymać środki pieniężne. W tym momencie przychodzi również czas, na dostarczenie wymaganych dokumentów do oddziału banku.

 6. Podpisanie umowy[+]

  Zaakceptowanie wszystkich warunków i podpisanie zezwala na uruchomienie kredytu.