tumblr site counter
Kredyty gotówkowe konsolidacyjne, kalkulator, ranking, porównanie

Instytucją, która może okazać się niezmiernie pomocna, kiedy pojawią się problemy finansowe, jest bank. Udzielane przez niego zapomogi finansowe, pomagają poprawić budżet domowy niejednego człowieka. Kredyty gotówkowe są coraz łatwiejsze do uzyskania, szczególnie wtedy, kiedy osoba stara się o małą kwotę. Banki w swoich ofertach, coraz częściej proponują również zobowiązania bez przedstawiania zbędnych zaświadczeń, co również ułatwia załatwienie wszystkich formalności.

W klasyfikacjach odnaleźć można dwie podstawowe formy zobowiązania gotówkowego:
- kredyt konsumencki - przeznaczony na zaspokojenie podstawowych potrzeb klienta związanych z życiem codziennym;
- kredyt konsolidacyjny - polega na połączeniu posiadanych przez pożyczkobiorcę zobowiązań, w jedno większe, co ułatwia spłatę pomocy finansowej, a także obniża ponoszone koszty.

Wyróżnić można również inne podziały pożyczek gotówkowych udzielanych przez banki, ze względu na przyjęte kryteria. Kryteriami tymi są:
- osoby otrzymujące zobowiązanie finansowe: dla firm oraz dla osób fizycznych;
- okres kredytowy: krótko-, średnio-, a także długoterminowe;
- rodzaj naliczanej stopy procentowej: z oprocentowaniem stałym bądź zmiennym;
- dewiza, w jakiej udzielana jest pomoc finansowa: złotówkowe, walutowe;
- cel udzielanej pożyczki: gotówkowy, w rachunku bieżącym albo karta kredytowa;
- forma zabezpieczenia: z zabezpieczeniem lub bez niego;
- inne.

W przypadku pomocy finansowej w formie kredytu gotówkowego wymagane są trzy podstawowe dokumenty i są to:

- wypełniony wniosek o przyznanie zobowiązania. Można to zrobić osobiście za pośrednictwem Internetu, telefonicznie podczas rozmowy z pracownikiem banku oraz osobiście w oddziale bankowym, przy pomocy doradcy finansowego;
- dowód osobisty oraz inny dokument ze zdjęciem, potwierdzające tożsamość kredytobiorcy;
- zaświadczenie o rzeczywistych dochodach od pracodawcy.

Specjaliści do spraw finansowych często wychodzą naprzeciw osobom, które nie znają się na tych kwestiach. Starają się oni ułatwić wybór najlepszej oferty poprzez tworzenie aktualnych rankingów, porównań oraz narzędzi internetowych.
Zarówno rankingi, jak i porównania tworzone są zgodnie z przyjętymi kryteriami. Przyjąć za nie należy:

oprocentowanie, w tym jego wysokość oraz rodzaj;
• raty, ich rodzaj oraz wysokość miesięcznej spłaty;
• okres kredytowy;
• maksymalna wysokość przydzielanego zobowiązania;
• opłaty dodatkowe, czyli prowizja i marże.

Głównym zadaniem tworzonych rankingów i porównań jest przedstawienie zainteresowanej osobie, zarówno zalet, jak i wad poszczególnych ofert. Zebrane w jednym miejscu oferty, pozwalają zaoszczędzić czas, ale również ułatwić ostateczny wybór.
Również kalkulatory rat kredytów gotówkowych, tworzone są na podstawie wcześniej wspomnianych kryteriów. Dodatkowym aspektem niekiedy jest dodanie informacji czy jest się już klientem danego banku.

Formą gotówkowej pomocy finansowej może być kredyt konsolidacyjny. Osoby, które starają się o tę pożyczkę, kierują się chęcią spłaty wcześniejszych zobowiązań, a dokładniej chęcią połączenia wszystkich kredytów, w jeden większy.
Człowiek ma wiele potrzeb w swoim życiu. Wśród nich występuje konieczność remontu mieszkania, zakupu potrzebnego sprzętu RTV i AGD, a także innego wyposażenia. Nikogo nie dziwi również posiadanie samochodu, więc ten przedmiot również można zaliczyć do niezbędnych. Wśród podstawowych potrzeb człowieka zaliczyć można opłatę bieżących rachunków oraz zapewnienie odpowiedniego wyżywienia sobie i członkom swojej rodziny. Nie wszyscy posiadają oszczędności, żeby te potrzeby załatwić od ręki, dlatego też zaciągają pożyczki, by posiadać środki pieniężne. Może jednak nastąpić moment, kiedy płynność finansowa kredytobiorcy zacznie się pogarszać i pojawią się trudności ze spłatą zobowiązań. Tutaj najlepszym rozwiązaniem może okazać się właśnie kredyt konsolidacyjny.

Dokonując klasyfikacji zobowiązań konsolidacyjnych, należy rozróżnić je na:
hipoteczne - długoterminowe zobowiązania, które ze względu na wysokość kwoty zapożyczenia, zabezpieczone są hipoteką;
gotówkowe - krótkoterminowe pomoce finansowe, charakteryzujące się niskimi kwotami zobowiązania.

Największym powodem, który może zachęcić do skorzystania z tej formy pomocy finansowej, jest możliwość spłacania zobowiązań w jednym miejscu, a co najważniejsze w jednym terminie. Dzięki temu, kredytobiorca nie musi się głowić, kiedy, gdzie i w jakiej wysokości musi dokonać wpłaty. Wystarczy, że zapamięta jeden termin i wysokość jednej raty, co pozwala uniknąć nadmiernego stresu.
Innym, zachęcającym czynnikiem jest obniżenie kosztów kredytowych. Łącząc wszystkie zobowiązania w jedno, kredytobiorca płaci również jedno oprocentowanie, a nie dla każdego z osobna. W związku z powyższym, koszty związane ze pomocą finansową ulegną zmniejszeniu.
Ogromne znaczenie ma również możliwość dostosowania okresu kredytowego, a tym samym wysokości miesięcznych rat, do aktualnych możliwości finansowych kredytobiorcy. Co prawda, im dłuższy okres spłacania kredytu, tym wyższe koszty dodatkowe, jednak dzięki temu wysokość rat nie będzie znacznie naruszała budżetu domowego.
Kiedy trudności finansowe związane z posiadaniem dużej ilości zobowiązań pojawią się znienacka, to bardzo ceniony będzie fakt małej ilości formalności oraz szybkiej decyzji kredytowej.
Dużą zaletą, a jednocześnie cechą charakterystyczną kredytów konsolidacyjnych jest możliwość uzyskania dodatkowych środków na codzienne potrzeby, poza tymi, które przeznaczone są na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
Kiedy kredytobiorca nie do końca jest pewien swojej przyszłości, szczególnie związanej z płynnością finansową, zainteresowany będzie możliwością skorzystania z pakietów ubezpieczeniowych proponowanych przez bank. Daje mu to pewnego rodzaju zabezpieczenie m.in. w przypadku utraty pracy czy niezdolności do pracy. Jednocześnie wiąże się to także z obniżeniem kosztów związanych z pomocą finansową, a mianowicie pozwala ono znacznie obniżyć pobieraną prowizję.

Ogromnym plusem jest to, że kredyt konsolidacyjny można przeznaczyć na spłatę wszelkich zadłużeń tj.
- pomoce finansowe na zakup mieszkania;
- zobowiązania na zakup samochodu;
- pożyczki konsumpcyjne;
- debety na rachunku bankowym;
- inne.

Osoba, która posiada kilka zobowiązań i chce obniżyć koszty z tym związane, powinna zdecydować się na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, inaczej nazywanego refinansowaniem. Miała ona już do czynienia z zadłużeniami, w związku z czym ma świadomość, że decyzja dotycząca jakiejkolwiek pożyczki, musi być dokładnie przemyślana i podjęta świadomie. Wybór musi być taki, by spłata zobowiązania nie naruszała znacznie domowego budżetu pożyczkobiorcy. Człowiek nie musi sam podejmować decyzji, odnaleźć on może wiele ułatwień, w tym m.in. dostępne opinie osób, które korzystają już z oferty, rankingi, porównywarki czy kalkulatory rat. Do dyspozycji człowieka są również doradcy finansowi, którzy za pomocą Infolinii bądź Internetu mogą zapoznać ze szczegółami dotyczącymi oferty.
Pobieżne zapoznanie się z dostępnymi propozycjami powinno prowadzić do wyboru kilku najlepszych i szczegółowego ich przeanalizowania. Początkowo można tego dokonać za pośrednictwem stron internetowych banków, jednak nie najgorszym sposobem jest także kontakt z konsultantem bankowym. Taki sposób pozwala również na przedstawienie własnych oczekiwań, co do zobowiązania, aby doradca mógł znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla klienta.
Znaczenie dla zaproponowanych przez pracownika banku warunków umowy będzie miała również zdolność kredytowa osoby starającej się o konsolidację. Sposobem na poznanie jej, jest wyliczenie wolnej kwoty, którą można będzie przeznaczyć na spłatę kredytu, na podstawie zaświadczenia o dochodach oraz wszystkich bieżących rachunków. Zdolność kredytową wyliczyć może doradca bankowy, jednak człowiek może zrobić to również sam za pomocą narzędzi internetowych, do tego służących.
Kiedy zdolność kredytowa jest znana, konsultant może zaproponować klientowi warunki dotyczące kredytu. Jest to czas, kiedy kredytobiorca może poznać wysokość kwoty, jaka może zostać mu przyznana, a także wartość miesięcznych rat, jaką będzie musiał spłacać.
Akceptacja warunków zaproponowanych przez pracownika banku powinna skutkować dostarczeniem wymaganych dokumentów. Gotówkowy kredyt konsolidacyjny dotyczy niskich kwot zapożyczeń, dlatego też tych dokumentów nie będzie wiele. Nie mniej jednak, to co będzie musiał klient dostarczyć, to:

- wypełniony wniosek kredytowy;
- dwa dokumenty ze zdjęciem, które potwierdzą tożsamość kredytobiorcy;
- zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, które przedstawiane jest wcześniej, w momencie wyliczania zdolności kredytowej;
- zaświadczenia z banków o posiadanych zobowiązaniach, które klient chce skonsolidować.

Analiza dostarczonych przez klienta dokumentów skutkować będzie decyzją kredytową. Wyróżnić należy pozytywną decyzję kredytową, pozytywną z warunkiem, negatywną oraz negatywną z warunkiem. Jedynie negatywna decyzja, jest zdecydowaną odmową przyznania zobowiązania finansowego. W trzech pozostałych przypadkach umowa może zostać podpisana, jeśli dodatkowe warunki zostaną spełnione.
Podpisanie umowy automatycznie uruchamia kredyt. Od tej pory kredytobiorca ma jedno zobowiązanie, a nie jak dotychczas kilka.

Forma konsolidacyjna kredytu ma sprawić, by sytuacja finansowa kredytobiorcy poprawiła się. Kredyt ten już sam w sobie jest lepszym rozwiązaniem, bowiem pozwala spłacać jedno zobowiązanie, a nie kilka. Jednak przy wyborze należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Zdecydowanie ogromne znaczenie będzie miała wysokość miesięcznych rat, ale dodatkowo należy także obliczyć całkowitą wartość kredytu, łącznie z oprocentowaniem, pobieranymi prowizjami oraz marżami. Po co to robić? Wydawać się może, że miesięczna rata jest niska, jednak mogą to być tylko pozory wynikające z długiego okresu kredytowania. W rzeczywistości koszty kredytowe mogą być znaczne.